Kennisbank

17 juli 2024

Ondernemingsrecht - M&A

Mediationclausule bindend in B2B-relaties?

Inleiding De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege met betrekking tot burgerlijke zaken, heeft op 12 juli 2024 een zeer belangrijke uitspraak gedaan over de afdwingbaarheid van een mediationclausule. In een koopovereenkomst waarbij PPSB aandelen van een dochtervennootschap verkocht aan CSW is een arbitraal beding opgenomen. Het arbitrale beding houdt in, dat eventuele uit de koopovereenkomst voortvloeiende geschillen in eerste instantie via mediation zullen worden opgelost. Als deze geschillen niet via mediation kunnen worden opgelost, dan zullen zij aan arbitrage worden onderworpen, met uitsluiting van de gewone rechter, tenzij sprake is van een spoedeisend belang. Nadat tussen partijen onenigheid was ontstaan,…

Lees meer >

28 juni 2024

Mededinging & Regulering Ondernemingsrecht - M&A

De invloed van de rechter en deskundigen op waarderingen binnen het ondernemingsrecht

In het tweede nummer van Onderneming & Financiering 2024 verscheen het wetenschappelijk artikel van Iris Graumans en Anne Lafarre waarin zij de invloed van de rechter en deskundigen op waarderingen binnen het ondernemingsrecht onder de loep nemen. Lees hieronder het volledige artikel.

Lees meer >

24 juni 2024

Ondernemingsrecht - M&A

Vergoeding kosten bij afbreken onderhandelingen?

Inleiding De Hoge Raad heeft op 14 juni 2024 een oordeel gegeven in een zaak die gaat over de verkoop door verweerders in 2016 van twee percelen aan projectontwikkelaars. De gemeente heeft in 2017 een voorkeursrecht op de percelen gevestigd. De percelen konden daardoor niet onmiddellijk aan de projectontwikkelaars worden geleverd. Aanvankelijk was als uiterste leveringsdatum 24 december 2017 overeengekomen. Vervolgens hebben partijen een verlengingsovereenkomst gesloten tot uiterlijk 1 juli 2019. Partijen hebben daarna onderhandeld over een verdere verlenging, maar hebben daarover geen overeenstemming bereikt. De percelen zijn in 2020 door verweerders verkocht aan een derde. De projectontwikkelaars hebben onder…

Lees meer >

12 juni 2024

Ondernemingsrecht - M&A

BV of NV: Onbevoegd vertegenwoordigd maar toch gebonden?

Inleiding Indien een vertegenwoordiger niet beschikt over een (afdoende) volmacht, wordt de principaal (“vertegenwoordigde”) niet gebonden door de rechtshandeling die de vertegenwoordiger in naam van de principaal met een derde heeft verricht. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. Uit de wet volgt een drietal vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil de derde een beroep kunnen doen op de gebondenheid van de vertegenwoordigde, ondanks het ontbreken van een (toereikende) volmacht: de derde heeft aangenomen dat de pseudo-vertegenwoordiger vertegenwoordigingsbevoegd was; de derde mocht dit redelijkerwijs aannemen; de derde heeft het bestaan van een toereikende volmacht aangenomen op basis van een verklaring of…

Lees meer >

05 juni 2024

Ondernemingsrecht - M&A

Vorderingen koper bij dwaling koop aandelen

Vernietiging bij dwaling Uit de wet (art. 6:230 BW) volgt dat de bevoegdheid van de koper tot vernietiging wegens dwaling (schending spreekplicht verkoper of het doen van een onjuiste mededeling door de verkoper) vervalt, wanneer de verkoper tijdig een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst voorstelt die “het nadeel” dat de koper bij instandhouding van de overeenkomst tot verkoop van de aandelen lijdt, op afdoende wijze opheft. De rechter kan op verlangen van één der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen (zogenaamde nadeelsopheffing). Een en…

Lees meer >

15 mei 2024

Ondernemingsrecht - M&A Procedures & Geschillenbeslechting

Tijdig klagen jegens bestuurder over onbehoorlijke taakvervulling noodzakelijk?

Inleiding In deze recent (op 2 april 2024) door de Hoge Raad besliste zaak gaat het om het volgende. Bestuurder is door Parkdale, die hij heeft bestuurd, in rechte aangesproken vanwege zijn rol bij het beheer van haar gelden. In cassatie speelt onder meer de aanspraak van Parkdale jegens hem uit hoofde van artikel 2:9 BW. Met de benoeming van een bestuurder als zodanig ontstaat tussen die bestuurder en de rechtspersoon een rechtspersonenrechtelijke rechtsverhouding, die meebrengt dat de bestuurder is gebonden aan de wet en de gewoonte, en de statuten, reglementen en besluiten van die rechtspersoon. Die gebondenheid betreft ook…

Lees meer >

21 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #10: Geschillenclausule

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

14 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #9: non-concurrentiebeding

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

07 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #8: Garanties, vrijwaringen en zekerheden

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

30 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #7: De periode tussen signing en closing van de transactie

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

23 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #6: De Share Purchase Agreement (SPA) en de Asset Purchase Agreement (APA)

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

16 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #5: Due diligence onderzoek

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

09 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #4: De intentieovereenkomst

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

02 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #3: De verschillen tussen een aandelentransactie en een activa/passiva-transactie

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

26 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #2: Geheimhoudingsovereenkomst

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

19 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #1: Het verkoopklaar maken van een onderneming

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit…

Lees meer >

26 september 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Ook middellijk aandeelhouder onderwerp van enquête

Inleiding De Ondernemingskamer is een bijzondere Kamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer (“OK”) staat het meest bekend als beslechter van geschillen binnen ondernemingen. Denk hierbij aan de situatie dat: i) er een impasse bestaat binnen de algemene vergadering of het bestuur waardoor geen belangrijke besluiten kunnen worden genomen, ii) er sprake is van belangenverstrengeling, iii) een minderheidsaandeelhouder in het gedrang komt, iv) er onenigheid bestaat tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen, v) bestuurders of aandeelhouders de onderneming ongeoorloofde concurrentie aandoen of vi) het bestuur de onderneming ‘leegrooft’. Opbouw enquêteprocedure De in dat verband aan te spannen enquêteprocedure bestaat uit…

Lees meer >

09 augustus 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Pas op bestuurders voor persoonlijke aansprakelijkheid

Inleiding Indien u bestuurder bent van een vennootschap, is het van belang dat u rekening houdt met de belangen van uw wederpartij, bijvoorbeeld een toeleverancier van de vennootschap. Dit geldt ook indien u bestuurder bent van vennootschappen die met elkaar verbonden zijn. Mocht u uw taak niet behoorlijk vervullen, dan kunt u door die wederpartij als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Norm voor bestuurdersaansprakelijkheid Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen, is vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. In het algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee gevallen: De bestuurder handelde namens de vennootschap…

Lees meer >

28 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Let op: bestuurdersaansprakelijkheid bij schending administratieplicht

Inleiding Een recente uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter, van 16 juni 2023 geeft aanleiding om op dit onderwerp in te gaan. Bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissementssituatie is met enige regelmaat in de rechtspraak aan de orde. Artikel 2:248 lid 2 BW creëert hoofdelijke aansprakelijkheid voor zowel statutaire als feitelijke bestuurders voor het tekort na het faillissement van de vennootschap, indien een bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 2:10 BW (de boekhoudverplichting) of artikel 2:394 BW (de – tijdige – publicatie van de jaarstukken). Het niet voldoen aan bovengenoemde wettelijke verplichtingen heeft tot gevolg dat…

Lees meer >

17 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Opstellen (vaststellings)overeenkomst

Het komt regelmatig voor dat discussie ontstaat over de uitleg van bepalingen in een commercieel contract tussen twee Nederlandse ondernemingen, ook al is het contract opgesteld in de Nederlandse taal en is Nederlands recht daarop van toepassing. De Hoge Raad, de hoogste rechter in burgerlijke zaken, is van oordeel dat bij een commercieel contract tussen professionele partijen in de regel groot gewicht kan worden toegekend aan de taalkundige betekenis van de contractsbepalingen. De overige omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst kan en moet worden gehecht. Beslissend…

Lees meer >

11 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Regel ontbinding in B2B-contract

Inleiding In B2B-contracten is het (veelal) mogelijk om van wettelijke regelingen ten gunste van een van de partijen af te wijken. Dat is ook het geval ten aanzien van de zogenaamde ontbindingsregeling in de wet (art. 6:265 Burgerlijk Wetboek (BW)) die ziet op de situatie dat een van de partijen te kort schiet  (wanprestatie pleegt). Art. 6:265 BW bepaalt dat iedere tekortkoming van de partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de andere partij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding…

Lees meer >

03 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Bewijsbeslag op digitale bestanden: een geducht wapen

Degene die inzage van bewijsmateriaal (bijvoorbeeld digitale bestanden) verlangt, dient zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen en gebruikt. In dit verband geldt dat de vraag wat in het kader van een vordering tot inzage bij (gesteld) onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, niet in algemene zin kan worden beantwoord. Het komt steeds aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Het…

Lees meer >

10 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Opgepast: ook als feitelijk bestuurder kunt u aansprakelijk zijn!

Inleiding Art. 2:248 BW heeft betrekking op de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor het gehele faillissementstekort in geval van faillissement van de vennootschap. Ingevolge art. 2:248 lid 7 BW wordt voor de toepassing van deze bepaling met een bestuurder gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder (ook wel genoemd: feitelijk beleidsbepaler). De Hoge Raad, de hoogste burgerlijke rechter, heeft op 24 maart 2023 uitspraak gedaan in een zaak waarin het draait om deze bestuurdersaansprakelijkheid. Centraal staat de vraag wanneer een persoon kan worden aangemerkt als iemand die het beleid…

Lees meer >

09 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Vormen van zekerheid voor nakoming van verplichtingen uit hoofde van koopovereenkomst

Bij bedrijfsovernames is het gebruikelijk dat de koper bepaalde zekerheden wil met betrekking tot garanties en vrijwaringen. In het artikel, dat Lieke van Aarssen schreef voor Brookz – platform voor bedrijfsovername, legt zij uit welke varianten van zekerheid in de praktijk regelmatig voorkomen.

Lees meer >

05 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Voorkom verlopen van recht op vergoeding schade

Inleiding Een uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter, van 21 april 2023 bevestigt dat een claim jegens de wederpartij verjaard kan zijn voordat u het in de gaten heeft. U kunt de wederpartij dan niet meer (in rechte) aanspreken. De opdrachtgever vordert in deze procedure dat de bouwkundig adviseur wordt veroordeeld tot betaling van de door de opdrachtgever geleden schade ter hoogte van € 128.751,21 aan herstelkosten en € 3.462,11 aan kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Volgens rechtbank en hof was deze claim verjaard. Het hof had vastgesteld dat de opdrachtgever in 2012, toen de…

Lees meer >

20 april 2023

Ondernemingsrecht - M&A

CPB: Bedrijven verhoogden prijzen meer dan nodig om energiekosten te compenseren.

Inleiding Zo luidt de kop van een artikel vandaag in het FD. In dit artikel komt aan de orde een op donderdag 20 april 2023 gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat de hoge energiekosten (olie, stroom en gas) nauwelijks impact hebben gehad op de bedrijfswinsten en dat bedrijven kosten doorberekenen aan afnemers en klanten. Al kan de financiële schade van individuele bedrijven wel (zeer) groot zijn. Mogen (extreme) prijsverhogingen wel worden doorgevoerd? Met andere woorden: wie draait op voor de gestegen kosten? En als de prijzen worden verhoogd, wat kunt u daar als ondernemer tegen doen? Prijswijzigingsbeding…

Lees meer >

14 maart 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Hoge Raad op 24 februari 2023 over draagplicht in concernverhouding

Inleiding   Op 10 februari jl. schreven Henk Brat en Marc Janssen een blog over concernfinanciering: “Contractuele regeling voor regres en draagplicht bij hoofdelijkheid.” In zijn uitspraak van 24 februari jl. (HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:295) heeft de Hoge Raad vragen van de Rechtbank Noord-Nederland beantwoord, die gaan over de onderlinge draagplicht van hoofdelijke schuldenaren in een concernverhouding. De voorliggende casus en de vragen   De rechtbank is de volgende casus voorgelegd. De Buurtzuster B.V. (hierna: De Buurtzuster) is in 2018 failliet verklaard. De Buurtzuster is opgericht in 2012 en haar werkzaamheden bestonden uit het verlenen van zorg aan (voornamelijk)…

Lees meer >

08 maart 2023

Ondernemingsrecht - M&A

M&A in Nederland: Belangrijke kwesties waarvan u op de hoogte moet zijn

In een recente video bespreken Henk Brat en Thomson Reuters vijf belangrijke aandachtspunten bij een M&A-deal in Nederland. Het is essentieel om met deze punten rekening te houden als je je verdiept in de wereld van fusies en overnames (M&A). Ben je geïnteresseerd om meer te leren en je inzicht te vergroten? Dan nodigen we je uit om de volledige video (in het Engels) te bekijken. Je kunt deze vinden op Practical Law. Maak gebruik van deze bron om je begrip van M&A-deals verder te ontwikkelen en te verfijnen. Deze video levert niet alleen waardevolle informatie, maar biedt ook praktische…

Lees meer >

08 maart 2023

Ondernemingsrecht - M&A

M&A in the Netherlands: key issues to be aware of

Henk Brat en Thomson Reuters hebben een video opgenomen waarin vijf belangrijke punten worden besproken waarmee rekening moet worden gehouden bij een M&A-deal in Nederland.  Bekijk de volledige (Engelstalige) video via Practical Law.

Lees meer >

24 februari 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Exoneratiebeding (in huurovereenkomst) in B2B-relaties

Tot tweemaal toe moest de Hoge Raad zich uitlaten in een geschil tussen Bart’s Retail en een voormalig franchisenemer. Beide keren trok Bart’s Retail aan het langste eind. Inzet van het geschil was onder meer de vraag of Bart’s Retail, aangesproken voor schade als gevolg van de aanwezigheid van asbestverontreiniging in het gehuurde, een beroep kon doen op de exoneratiebedingen (aansprakelijkheidsbeperkingen) in de tussen Bart’s Retail als verhuurder en de franchisenemer als huurder gesloten huurovereenkomst. Beide uitspraken van de Hoge Raad zijn voor B2B-contracten in het algemeen van belang. De eerste zaak bij de Hoge Raad Bart’s Retail klaagde bij…

Lees meer >

21 februari 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Corporate housekeeping op orde?

Corporate housekeeping: wat wordt daar precies onder verstaan? Kort gezegd: de correcte en tijdige vastlegging van het reilen en zeilen binnen de onderneming en − meer in het algemeen − de nakoming van vennootschapsrechtelijke, statutaire en administratieve (wettelijke) verplichtingen. Concreet kunt u denken aan: vastlegging van schriftelijke besluitvorming (raad van bestuur / algemene vergadering / raad van commissarissen (indien van toepassing); beoordeling of de statuten in lijn zijn met huidige wet- en regelgeving; correct vastleggen (notuleren) van gevoerde vergaderingen binnen de vennootschap; openbaarmaking jaarrekening in lijn met wettelijke termijnen; het up-to-date houden van aandeelhoudersregisters; inachtneming van formaliteiten rond de oproeping…

Lees meer >

13 februari 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Verkoop van uw tandartspraktijk aan een tandartsketen: waar moet u op letten?

Al sinds een aantal jaar kopen tandartsketens zelfstandige tandartspraktijken op. Deze tandartsketens zijn vaak deels eigendom van private equity partijen die een ‘buy and build’ strategie voeren en meerdere tandartspraktijken per jaar opkopen om uiteindelijk de hele keten met winst te verkopen. Deze trend wordt met name versneld omdat een relatief groot aantal tandartsen ouder is dan 55 jaar en de komende 10 jaar met pensioen gaat. In voorkomende gevallen zijn deze tandartsen ‘eenpitters’ die worden geconfronteerd met een noodzakelijk investering in hun praktijk om deze te moderniseren en om te voldoen aan de immer toenemende regeldruk. Omdat zij niet…

Lees meer >

10 februari 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Concernfinanciering: contractuele regeling voor regres en draagplicht bij hoofdelijkheid.

Inleiding Concernfinanciering is niet meer weg te denken. Concernfinanciering wordt aangetrokken (doorgaans bij een bank) door de topholding / moedermaatschappij die dit doorleent aan één of meerdere dochtermaatschappijen, al dan niet onder schriftelijke vastlegging. Als één of meer dochtervennootschappen, daartoe aangesproken door de bank (of de moedermaatschappij), overgaan tot betaling van de openstaande schuld uit hoofde van het verleende concernkrediet, komt de vraag aan de orde of en in hoeverre deze betalende dochtervennootschap(pen) regres kunnen nemen op de andere concernvennootschappen die niet zijn aangesproken dan wel niet tot betaling zijn overgegaan. De hoofdelijke schuldenaar die een groter deel van de…

Lees meer >

16 januari 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Excessieve prijsverhoging: Wie draait op voor de gestegen kosten?

Ondernemers zien zich hier ongetwijfeld mee geconfronteerd: door de huidige (economische) omstandigheden zijn de prijzen van essentiële voorzieningen zoals gas, elektriciteit en brandstof fors gestegen. Leveranciers belasten de daarmee gemoeide kosten aan uw onderneming door, of u bent voornemens om de kosten in rekening te brengen aan uw afnemers. Maar mogen dergelijke extreme prijsverhogingen wel worden doorgevoerd? Met andere woorden: wie draait op voor de gestegen kosten? En als de prijzen worden verhoogd, wat kunt u daar als ondernemer tegen doen? Bij de beoordeling of een bepaalde prijsverhoging mag worden doorgevoerd, zijn er drie belangrijke aandachtspunten: Is er een prijswijzigingsbeding…

Lees meer >

16 december 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is een must voor iedere onderneming waarin meerdere aandeelhouders samenwerken / deelnemen. Waarom? Een goede aandeelhoudersovereenkomst kan geschillen voorkomen die zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen. Denk daarbij aan de situatie dat er herhaaldelijk dead-lock ontstaat op het niveau van het bestuur of de algemene vergadering. Hierdoor kunnen er geen besluiten worden genomen binnen de onderneming met een impasse als gevolg waardoor de onderneming stuurloos wordt. Bedenk daarbij dat het bestuur verantwoordelijk is voor een goede governance binnen de onderneming. Wij adviseren dan ook in een aandeelhoudersovereenkomst regelingen op te nemen die gaan over…

Lees meer >

30 november 2022

Ondernemingsrecht - M&A

“Ondernemers verkopen hun bedrijf maar één keer”

Ons gespecialiseerde M&A-team neemt deze ondernemers bij de hand tijdens zo’n proces.   Hoe wij dit aanpakken? “Onze kracht zit in het bieden van dezelfde kwaliteit als grotere kantoren, maar dan met kleinere teams en tegen een redelijk tarief. Daag ons uit en wij leveren topkwaliteit.”    Lees hieronder het volledige interview van ons M&A-team in de Brookz 500.

Lees meer >

17 november 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Toepasselijkheid verschillende sets algemene voorwaarden

Inleiding Een partij kan, afhankelijk van haar hoedanigheid (dienstverlener, leverancier, in- of verkoper etc.) en afhankelijk van het voorwerp van de te sluiten overeenkomst (bijvoorbeeld verkoop, huur, service) onderling verschillende sets algemene voorwaarden gebruiken. In een dergelijk geval dient de gebruiker bij verwijzing naar de algemene voorwaarden tijdig en op een voor de wederpartij begrijpelijke en niet onredelijk bezwarende wijze aan te geven welke set of sets algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst van toepassing is of zijn. Als dat niet is gebeurd en het voor de wederpartij onduidelijk is welke van de verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing…

Lees meer >

04 augustus 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Hoge Raad: Rechter, wijs verzoek voorlopig verzoek getuigenverhoor niet (te) snel af

Inleiding Heeft u wel eens in een situatie gezeten waarin u twijfelt of u een procedure wil aanspannen? Wat kunt u doen om binnen een kortere termijn een beter beeld hierover te krijgen? U kunt een voorlopig getuigenverhoor instellen. Voorlopig getuigenverhoor Een voorlopig getuigenverhoor is er namelijk op gericht dat u: (i) kunt inschatten of het verstandig is om een procedure te starten doordat u opheldering kunt krijgen over de voor u nog onduidelijke relevante feiten en omstandigheden die in een (eventuele) procedure kunnen bijdragen aan een beslissing in het geschil, (ii) kunt voorkomen dat bewijs verloren gaat, en (iii)…

Lees meer >

01 augustus 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Wanneer handelsrente verschuldigd?

Als een schuldenaar te laat is met betaling van een geldsom, is hij wettelijke rente verschuldigd. Er zijn twee soorten wettelijke rente: Artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (“BW”): Wettelijke rente met betrekking tot handelsovereenkomsten. Onder handelsovereenkomst verstaat artikel 6:119 BW de overeenkomst om baat die een of meer van partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon. Dus, kort gezegd, transacties tussen ondernemingen. Deze rente wordt aangeduid als “handelsrente”; en Artikel 6:119 BW: Wettelijke rente…

Lees meer >

29 juli 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Is artikel 6:247 lid 2 BW in strijd met artikel 56 VWEU (vrij verkeer van diensten)? Prejudiciële vragen aan Hoge Raad of Hof van Justitie?

Daarover heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten in een tussenuitspraak d.d. 17 mei 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:1547). Deze zaak betreft een geschil tussen twee ondernemers – appellante en geïntimeerde – die een overeenkomst hebben gesloten op basis waarvan appellante betonpuin diende te breken op de luchthaven van Keulen. Appellante beroept zich in dit geschil op haar algemene voorwaarden. In artikel 2 van deze voorwaarden is een verrekeningsbeding opgenomen. Geïntimeerde beroept zich op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden op grond van artikel 6:233 jo 6:234 BW. Appellante stelt dat geïntimeerde op grond van artikel 6:247 lid 2 BW geen beroep toekomt op…

Lees meer >

19 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Dwalingsnadeel en vermindering koopprijs bij overnamecontracten

Inleiding De wet bepaalt dat de bevoegdheid tot vernietiging wegens dwaling vervalt, wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst voorstelt die “het nadeel” dat de tot vernietiging bevoegde bij instandhouding van de overeenkomst lijdt, op afdoende wijze opheft. De rechter kan op verlangen van één der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen. Maetis heeft in een in 2019 aan de Hoge Raad voorlegde zaak gevorderd dat de gevolgen van de koopovereenkomst worden gewijzigd door verlaging van de koopprijs. Maetis heeft daartoe…

Lees meer >

17 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor bepaalde tijd

Inleiding Het opzeggen van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Deze aandacht spitste zich vooral toe op de vraag of en onder welke voorwaarden duurovereenkomsten voor – onbepaalde – tijd opgezegd kunnen worden bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling en in het bijzonder op de lengte van een in acht te nemen opzegtermijn. Opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd De Hoge Raad heeft, voor de praktijk zeer nuttig, in zijn arrest uit 2018 inzake Goglio/SMQ Group de regels inzake de al dan niet opzegbaarheid van duurovereenkomsten (nog eens) op een rijtje gezet. Of…

Lees meer >

13 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2022:691, 13 mei 2022, 21/01620)

Art. 2:248 BW. Limitatieve opsomming matigingsgronden art. 2:248 lid 4, eerste zin, BW? ECLI:NL:HR:2022:691, 13 mei 2022, 21/01620. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Uw wederpartij pleegt wanprestatie: zonder meer recht op schadevergoeding of ontbinding?

Inleiding U wordt geconfronteerd met een tekortkoming van uw wederpartij in de nakoming van een verbintenis (“wanprestatie”). U wenst schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (met aanvullende schadevergoeding). Is het dan eerst noodzakelijk dat u uw wederpartij in verzuim heeft gesteld door middel van een ingebrekestelling? Wettelijk systeem In de regel is voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist. Een ingebrekestelling is een schriftelijke verklaring inhoudende een aanmaning (sommatie, aanzegging) om binnen een redelijke, in de verklaring aangegeven termijn, te presteren. Voldoet de schuldenaar niet aan de aanmaning, dan treedt verzuim op het aangegeven tijdstip in. In de aanmaning…

Lees meer >

09 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Onbevoegd vertegenwoordigd, toch gebonden?

Inleiding Indien een vertegenwoordiger niet beschikt over een (afdoende) volmacht, wordt de principaal (“vertegenwoordigde”) niet gebonden door de rechtshandeling die de vertegenwoordiger in naam van de principaal met een derde heeft verricht. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. Uit de wet volgt een drietal vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil de derde een beroep kunnen doen op de gebondenheid van de vertegenwoordigde, ondanks het ontbreken van een (toereikende) volmacht: de derde heeft aangenomen dat de pseudo-vertegenwoordiger vertegenwoordigingsbevoegd was; de derde mocht dit redelijkerwijs aannemen; de derde heeft het bestaan van een toereikende volmacht aangenomen op basis van een verklaring of…

Lees meer >

05 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Geschillenbeslechting: arbitrage of overheidsrechter?

Bij een zakelijk geschil komen partijen er niet altijd onderling uit. In dat geval kunt u het geschil voorleggen aan de ‘gewone’ rechter, beter bekend als de overheidsrechter. Maar heeft u weleens nagedacht over arbitrage als alternatief? De arbitrageprocedure en de procedure bij de overheidsrechter kennen procedureel gezien overeenkomsten. Ondanks de overeenkomsten zijn er ook specifieke verschillen tussen de twee procedures. Wij benoemen in dit artikel de meest relevante verschillen voor de praktijk. Kosten Arbitrage kent over het algemeen hogere kosten dan het voeren van een procedure bij de overheidsrechter. De procespartijen betalen namelijk zelf het honorarium van de arbiter(s)…

Lees meer >

26 april 2022

Ondernemingsrecht - M&A

De Bankgarantie: pas op voor formaliteiten en valkuilen!

Inleiding De bankgarantie heeft zich in het handelsverkeer ontwikkeld tot een veel gehanteerd zekerheidsinstrument. De bankgarantie is een flexibel instrument dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van alle mogelijke rechtsverhoudingen. Zo kan een bankgarantie zekerheid geven voor betaling bij een koopovereenkomst, aanneming van werk, huur, licenties, overnames en bij financiële transacties als de verstrekking van een geldlening en de aankoop van obligaties. Het karakter van de bankgarantie brengt met zich dat de bank de in de bankgarantie opgenomen formaliteiten strikt toepast (de zogenoemde conformiteitsregel). Dit hangt samen met de positie van de opdrachtgever die veelal noodgedwongen een bankgarantie doet stellen.…

Lees meer >

01 april 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Enkele aspecten van de 403-verklaring

Inleiding Artikel 403 lid 1 sub f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (art. 2:403 BW) bepaalt: “Een tot een groep behorende rechtspersoon behoeft de jaarrekening niet overeenkomstig de voorschriften van deze titel in te richten, mits: (…); f. de onder c bedoelde rechtspersoon of vennootschap schriftelijk heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden).” Deze zogenaamde “403-verklaring” speelt in de praktijk een belangrijke rol. Ik zal hierna enkele aspecten van de 403-verklaring behandelen. Aan de orde zullen komen: de uitleg van een 403-verklaring, de materiele reikwijdte, de temporele reikwijdte en…

Lees meer >

30 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Drafting tip: opschorting en verrekening

Inleiding Een contractueel verbod tot verrekening betekent niet dat opschorting onmogelijk is. Wat betekent dat voor het opstellen van contracten of algemene voorwaarden? Daarop zal ik hierna ingaan voor zover het ‘Business to Business’ (B2B) relaties betreft. Verbod tot opschorting Verrekening en opschorting zijn uiteenlopende rechtsfiguren. Dat betekent dat een beding waarin verrekening is uitgesloten op zichzelf niet in de weg staat aan een beroep van de schuldenaar op een opschortingsrecht. In dit verband is van belang dat voor een beroep op een opschortingsrecht op zichzelf vereist is dat de vordering van de wederpartij, die een beroep doet op opschorting,…

Lees meer >

25 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Deadline inschrijving UBO(’s) komt eraan!

Uiterlijk zondag 27 maart a.s. dient u uw uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te hebben geregistreerd. Elke organisatie heeft een of meer UBO’s, een term waaronder de natuurlijke persoon wordt verstaan die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over een organisatie. Of uw UBO(’s) moet/moeten worden ingeschreven, is afhankelijk van de rechtsvorm van uw organisatie. De registratieplicht geldt onder andere voor niet-beursgenoteerde BV’s en NV’s, stichtingen, verenigingen, maatschappen, CV’s en VOF’s. Onder meer voor eenmanszaken en verenigingen van eigenaars (VvE’s) geldt geen registratieplicht. Wie is een UBO? Een UBO…

Lees meer >
1 2 8 9