Financiering & Zekerheden

Financieringen & zekerheden zijn onlosmakelijk verbonden met het ondernemingsrecht.

Dit komt mede doordat de markt steeds in beweging is en de financieringsvormen en zekerheden zich daaraan moeten aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan private equity, gesyndiceerde leningen, securitisatie, factoring, verrekening, project- en concernfinanciering en, last but not least, crowdfunding. Vaak hebben financieringen en zekerheden bovendien grensoverschrijdende aspecten. Daarnaast spelen technische aspecten en het tot stand brengen van financieringen via het internet alsook de steeds verder uitdijende regelgeving op deze gebieden een steeds belangrijkere rol.

Inherent aan financieren is het verlangen van zekerheden. Klassieke zekerheden zijn pand- en hypotheekrechten, maar denk ook aan leverancierskrediet, borgtocht, (bank)garanties en de hoofdelijke aansprakelijkheid van schuldenaren. Onze advocaten adviseren over de vestiging en uitwinning van zekerheden, al dan niet in (het zicht van) faillissement. Kennis van het insolventierecht is daarom vereist.