Webinar Actualiteiten Verbintenissenrecht

Expertise

Ondernemingsrecht - M&A

01 april 2020

Banning Opleidingen, een door de NOvA erkend opleidingsinstituut, nodigt u uit voor het

Actualiteiten Verbintenissenrecht webinar gehouden door mr. M.A.J.G. Janssen, cassatieadvocaat bij Banning.

Het webinar zal worden gehouden op woensdag 1 april 2020 van 12.30 – 13.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aan het volgen van deze cursus is 1 opleidingspunt verbonden in het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur.

Tijdens het webinar zal worden behandeld:

  • Opheffing dwalingsnadeel en omvang schadevergoeding (art. 6:97 BW)
  • Eerst uitleg overeenkomst en dan kwalificatie inhoud
  • Causaal verband en omkeringsregel
  • Verzuim schuldenaar, fatale termijn?
  • Uitleg kwijtingsbeding
  • Borgtocht DGA en art. 1:88 lid 5 BW
  • Is vervalbeding dat wettelijke verjaringstermijn of vervaltermijn verkort onredelijk bezwarend?

Direct na afloop ontvangt u van ons een vragenlijst. Deze dient u binnen 10 minuten retour te zenden. Bij juiste beantwoording van alle vragen ontvangt u van ons een bewijs van deelname.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

Neemt u dan contact op met Maartje van den Hoogen, telefoonnummer 073 – 692 76 72.

Aanmelden kan uiterlijk tot en met dinsdag 31 maart a.s. voor 15.00 uur per e-mail: m.vandenhoogen@banning.nl.

U ontvangt tijdig voor het webinar een bevestigingsmail met daarbij de inloggegevens.

Zorg dat u weer up-to-date bent met ons Actualiteiten Verbintenissenrecht webinar!