Webinar Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Expertise

Cassatie

02 april 2020

Banning Opleidingen, een door de NOvA erkend opleidingsinstituut, nodigt u uit voor het Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht gehouden door mr. M.A.J.G. Janssen, cassatieadvocaat bij Banning.

Het webinar zal worden gehouden op donderdag 2 april 2020 van 12.30 – 13.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aan het volgen van deze cursus is 1 opleidingspunt verbonden in het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur.

Tijdens het webinar zal worden behandeld:

  • Bindend advies clausule
  • Overneming curator (art. 25 en 27 Fw), rolbeslissing, hoger beroep gefailleerde
  • Executiegeschil / schorsing in hoger beroep
  • Onmiddellijkheidsbeginsel en rechterswisseling

  • Ingestelde vordering door VOF, reconventie tegen afzonderlijke vennoten?, nieuwe verweren in hoger beroep
  • Verzet tegen griffierecht
  • Sanctie van niet-ontvankelijkheid ex art. 3:301 lid 2 BW bij niet ingeschreven-rechtsmiddel


Direct na afloop ontvangt u van ons een vragenlijst. Deze dient u binnen 10 minuten retour te zenden. Bij juiste beantwoording van alle vragen ontvangt u van ons een bewijs van deelname.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

Neemt u dan contact op met Maartje van den Hoogen, telefoonnummer 073 – 692 76 72.
Aanmelden kan uiterlijk tot en met woensdag 1 april a.s. voor 15.00 uur per e-mail: m.vandenhoogen@banning.nl.

U ontvangt voor donderdag a.s. een bevestigingsmail met daarbij de inloggegevens.

Zorg dat u weer up-to-date bent met ons Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht webinar!