Het werkgebied van de sectie Vastgoed en Overheid omvat onder meer:

 • Bouwrecht / aanneming van werk;
 • Huurrecht en woningcorporaties;
 • Projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling, waaronder aanbestedingsrecht en PPS;
 • Samenwerkingsvormen in de bouw en bij de ontwikkeling van vastgoed;
 • Transacties, koop en verkoop van onroerend goed,
 • Bodemverontreiniging en asbest;
 • Transformatie;
 • Installatietechniek, machinebouw en interieurbouw;
 • Zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal en appartementsrechten.

Bij het onderdeel “Overheid” gaat het met name om:

 • Ruimtelijke ordening zoals het realiseren van bouwplannen;
 • Grondbeleid (met name: Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet en grondexploitatie);
 • Milieurecht (geluid, bodemverontreiniging en luchtkwaliteit);
 • Overheidsvermogensrecht (zoals: onrechtmatige overheidsdaad, nadeelcompensatie en planschade);
 • Subsidies en leges;
 • De toepassing van diverse regelgeving (zoals reclame verordeningen);
 • Leges;
 • Agrarisch recht.

Cliënten zijn marktpartijen maar ook publieke partijen zoals gemeenten.

Het is een groot voordeel dat binnen deze grote sectie (ca. 12 advocaten) alle vastgoeddisciplines zijn verenigd. Regelmatig is bij de behandeling van een zaak sprake van raakvlakken tussen de diverse vastgoed disciplines. Denk alleen al aan civielrechtelijk vastgoed en bestuursrechtelijk vastgoed. 
Verder kunnen wij profiteren van de kennis van advocaten van andere secties, zoals Ondernemingsrecht, EU & Mededingingsrecht en Insolventierecht. 
In voorkomende gevallen werken wij samen met notarissen en buitenlandse advocaten, dit op basis van “best friends” relaties.

Wij geven regelmatig seminars en cursussen, al dan niet “in house”. Ook publiceren advocaten van onze sectie regelmatig in de vakpers.

De sectie Vastgoed en Overheid is onderverdeeld in een aantal teams.