Het (inter)nationale belastingrecht en de daarmee gerelateerde transfer pricing regels betreffen een omvangrijk en complex vakgebied.

De expertise van BANNING
De sectie Tax & Transfer Pricing van BANNING is een multidisciplinair team van ervaren internationale fiscalisten en advocaten.
Onze fiscalisten zijn gespecialiseerd in het Nederlandse en internationale belastingrecht, alsmede in transfer pricing. In samenwerking met gelieerde kantoren in binnen- en buitenland zijn wij, samen met onze advocaten, in staat de totale fiscale en juridische dienstverlening aan (multi)nationale ondernemingen en (vermogende) particulieren te leveren. De nadruk ligt hierbij op advisering op het gebied van de vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomsten- en loonbelasting en grensoverschrijdende transacties. Daarnaast verzorgen wij de beoordeling en optimalisatie van uw supply chain en het transfer price systeem.
Ook sectorspecifieke fiscale en juridische kennis is aanwezig, zoals bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed.

Enkele aspecten van onze gespecialiseerde dienstverlening:

 • Fiscaal advies over dagelijkse ondernemingsactiviteiten en strategische beslissingen, waaronder board room counseling.
 • Het opstellen van en onderhandelen over advance tax rulings (“ATR’s”) en advance pricing arrangementen (“APA’s”).
 • Grensoverschrijdende fiscale planning en structurering.
 • Het begeleiden/opzetten van venture capital en private equity fondsen.
 • Het adviseren over (inter)nationale planning van particuliere investeringen en vermogens.
 • Het begeleiden van (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen & overnames.
 • Fiscale due diligence.
 • Het vanuit een transfer pricing oogpunt assisteren bij het opstellen, documenteren, verdedigen en onderbouwen van uw strategie, bedrijfsstructuur en –processen.
 • Het adviseren over grensoverschrijdende holding-, financierings- en IE/IP-licentie-activiteiten.
 • Tax accounting en coördinatie van tax compliance processen (aangiftes vennootschaps-, inkomsten- en loonbelasting, alsmede BTW).
 • Fiscale begeleiding bij innovatieve activiteiten.
 • Het geven van invulling aan belastingconvenanten in het kader van horizontaal toezicht, in samenwerking met de Nederlandse Belastingdienst.

Wij werken op een pragmatische manier met u samen, zodat u zich kunt concentreren op uw primaire taak: ondernemen!


Rechtsgebieden