Verzekering

Iedere ondernemer en iedere (rechts)persoon neemt grotere of kleinere risico’s. Risico’s die in het ene geval wel, in het andere geval niet verzekerbaar zijn. Zelfs zonder daar actief of bewust mee bezig te zijn neemt u dagelijks risico’s. Deze kunnen afhankelijk zijn van allerlei factoren, waaronder de markt, wet- en regelgeving en de bedrijfsvoering van uw onderneming. Verzekeringen zijn een middel om deze risico’s af te dekken. Verzekeringen worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, dat tijd en geld kost. Zij vervullen echter een essentiële functie in het dagelijks (handels)verkeer. Zonder verzekeringen zou het nemen van risico’s niet langer mogelijk of verantwoord zijn. Het is dan ook van groot belang dat uw verzekeringsportefeuille aansluit op uw situatie of die van uw onderneming, en de risico’s die u daarin neemt.

Wij procederen en adviseren over de vaststelling en afwikkeling van aansprakelijkheid en schade, over polisvoorwaarden en dekking. We hebben ruime ervaring met een breed scala aan verzekeringen. Hierbij valt de denken aan schadeverzekeringen (brandverzekering, Construction All Risk verzekering), aansprakelijkheidsverzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, productaansprakelijkheidsverzekering) en sommenverzekeringen (levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering). Daarnaast hebben wij veel kennis op het gebied van financiële regelgeving en toezicht, waarmee wij verzekeraars, assurantietussenpersonen en (internationale) ondernemingen bijstaan.

Verzekeringen zijn niet de enige manier om uw risico’s te beperken. Sommige risico’s kunnen bijvoorbeeld uitstekend worden afgedekt door het nemen van praktische voorzorgsmaatregelen of door een financiële reserve aan te houden. Welke vorm van risicobeperking aangewezen is, verschilt van geval tot geval en van persoon tot persoon. Wat voor de één een aanvaardbaar risico is, is dat voor de ander niet. Onze advocaten hebben zich daarom mede toegelegd op risk management: het in kaart brengen, analyseren en beperken van de specifieke risico’s waaraan uw onderneming bloot staat. Op deze manier kunt u uw onderneming drijven op de manier die het beste bij u past en daarbij de risico’s nemen die voor u aanvaardbaar zijn.