Schade en schadevergoeding

Het wettelijke schadevergoedingsrecht regelt welke schade voor vergoeding in aanmerking komt, hoe de schade moet worden berekend en hoe zij moet worden vergoed. Een wettelijke verplichting tot schadevergoeding vloeit bijvoorbeeld voort uit de aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad of wanprestatie. 

Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld, moet (de omvang van) de schade worden vastgesteld. In Nederland geldt als uitgangspunt dat degene die door andermans fout schade lijdt zoveel mogelijk in de positie dient te worden gebracht waarin hij zonder de fout zou hebben verkeerd. Hierbij zal echter eerst moeten worden beoordeeld wat schade eigenlijk is en hoe zij moet worden begroot. Dit kan veel vragen oproepen. Partijen kunnen zich bijvoorbeeld afvragen welk bedrag voor vergoeding in aanmerking komt als een contract wordt ontbonden vanwege een toerekenbare tekortkoming, hoe schade moet worden vastgesteld bij zaaksbeschadiging of hoe zij om moeten gaan met eventuele eigen schuld. 

Onze advocaten hebben veel ervaring op het gebied van het schadevergoedingsrecht en de problematiek die hiermee samenhangt. Wij staan niet alleen bedrijven bij die aansprakelijk zijn gesteld en geconfronteerd worden met een schadeclaim, maar ook bedrijven die schade hebben geleden en deze schade willen verhalen op de veroorzaker.