Risk management

Ondernemen is risico’s nemen: zonder risico’s geen kansen. Goed risicomanagement is daarmee een voorwaarde voor verantwoord ondernemerschap; regeren is immers vooruitzien. Het is dus essentieel om bestaande risico’s te inventariseren, te classificeren en te beoordelen. Om aan de hand daarvan te bezien hoe (de effecten van) deze risico’s zoveel mogelijk voorkomen, afgewenteld of beperkt kunnen worden. Dit natuurlijk zonder dat de kansen om te ondernemen verloren gaan. 

De juridische complexiteit van de huidige samenleving en de hectiek van het zakendoen maken dit geen gemakkelijke opgave. De advocaten van de sectie Schade, Aansprakelijkheid & Geschillen van BANNING zijn bij uitstek in staat om u bij dit proces te begeleiden en te adviseren. Dat geldt te meer bij lastige juridische kwesties, zodat u kunt voorkomen in plaats van genezen. Voor een juridische analyse van de risico’s binnen uw onderneming, een geplande transactie of een gewenste samenwerking bent u bij ons aan het juiste adres. Zo nodig op de achtergrond adviseren wij u over de beste strategie en begeleiden of voeren wij onderhandelingen met de wederpartij over een oplossing. Onze advocaten leveren het maatwerk dat uw organisatie nodig heeft om verantwoord met de risico’s binnen uw onderneming om te gaan.