Incasso

Ondanks heldere afspraken over betalingsvoorwaarden en –termijnen, kan het voorkomen dat uw wederpartij te laat of zelfs niet betaalt voor geleverde goederen of diensten. Als leverancier loopt u dan het risico om zelf in betalingsproblemen te raken. Een goed incassobeleid is dan ook een must. Wij kunnen u daarbij helpen.

Bij het incasseren van vorderingen – zowel in Nederland als over de grens – kunnen de advocaten BANNING u adviseren over de mogelijkheden om zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten alsnog betaald te krijgen. Wij beschikken over de noodzakelijke kennis, kunde en ervaring om u te adviseren en om met beleid de incasso van uw vorderingen ter hand te nemen. Of het nu gaat om het opstellen van een sommatiebrief of ingebrekestelling, communicatie met de debiteur, het leggen van beslag, het aanvragen van een faillissement of starten van een procedure (onder meer in incasso kort geding), wij staan u met raad en daad bij.