Commercial Litigation

Geschillen over commerciële transacties zijn niet altijd te voorkomen. U kunt ook benadeeld worden door een partij waarmee u geen contractuele band heeft. De advocaten van de sectie Schade, Aansprakelijkheid & Geschillen hebben veel ervaring met procederen, zowel bij de rechter als in arbitrage. Samen met u dringen wij snel tot de kern van het geschil door, waarna wij u helder adviseren over de kansen van uw zaak. Samen bepalen wij vervolgens de optimale strategie. Mocht een gerechtelijke procedure onvermijdelijk zijn, dan worden uw belangen op de best mogelijke manier in rechte behartigd. Niet alleen in feitelijke instanties (rechtbank en hof) procederen wij op het hoogste niveau, maar de sectie Cassatie kan u adviseren over en bijstaan in procedures bij de Hoge Raad. Wij worden regelmatig benaderd voor second opinions.

Vaak zal een juridische procedure tot doel hebben om geld te verkrijgen van een andere partij. Dergelijke procedures zijn tijdrovend en in de tussentijd kunnen er allerlei dingen gebeuren met uw wederpartij en haar vermogen. Om te voorkomen dat, aan het einde van dit rit, uw wederpartij geen verhaal meer biedt en u alsnog met lege handen overblijft, bestaat de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen. Daarnaast is het leggen van beslag vaak onderdeel van de strategie die wij uitstippelen, aangezien het een adequaat middel kan vormen om druk uit te oefenen op de wederpartij.

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die steeds populairder wordt. Anders dan bij de overheidsrechter zijn het partijen die de wijze van procederen bepalen. Zo kunnen zij het aantal arbiters kiezen, de persoon van de arbiters bepalen (bijvoorbeeld een deskundige op het gebied waarover de procedure wordt gevoerd), de taal van de arbitrage bepalen en afspraken maken over de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen een arbitraal vonnis. Onze advocaten weten een arbitrage tot een succesvol einde te brengen. Wij hebben veel ervaring opgedaan als arbiter en advocaat in nationale en internationale arbitrages, bijvoorbeeld bij het NAI, ICC, LCIA, UNCITRAL en CEPANI. Voorts treden wij veelvuldig op in rechtbankprocedures die verband houden met arbitrage, zoals procedures tot tenuitvoerlegging en vernietiging van arbitrale vonnissen.