Beroeps- en productaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is een bijzondere vorm van aansprakelijkheid die van belang is voor een groot aantal beroepsbeoefenaars zoals notarissen, accountants, advocaten, artsen, architecten, makelaars, ZZP’ers, (assurantie)tussenpersonen en (andere) adviseurs. Een bijzondere vorm, omdat voor al deze verschillende beroepsbeoefenaren ook verschillende, specifieke, regels en normen gelden. De regels en normen voor deze beroepsgroepen zien niet alleen op de kwaliteit van de dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook op gedrag jegens de eigen cliënt en jegens derden. Daarnaast zijn al deze beroepsgroepen veelal onderworpen aan een eigen tuchtrecht met eigen bijzonderheden.

Bijna iedereen komt in de praktijk op enig moment in aanraking met beroepsfouten; bewust of onbewust, ernstig of minder ernstig. De advocaten van de sectie Schade, Aansprakelijkheid & Geschillen van BANNING hebben ruime ervaring in de beoordeling van dergelijke fouten en de toetsing aan de voor de betreffende beroepsgroep relevante normen. Indien nodig weten wij ook de weg naar de (tucht)rechter te vinden. Wij staan zowel partijen bij die het slachtoffer zijn geworden van een beroepsfout, als beroepsbeoefenaren zelf en hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.

Producenten en importeurs van producten lopen geheel andere risico’s. Zodra een product in het (handels)verkeer is gebracht, bestaat de kans dat het product schade veroorzaakt. Was het product al gebrekkig op het moment dat het de fabriek verliet, dan kan de producent aansprakelijk worden gesteld voor de persoons- of zaakschade die het gebrekkige product heeft veroorzaakt. Dit noemt men productaansprakelijkheid. Voor productaansprakelijkheid is slechts vereist dat het product gebrekkig is. Daarvan is sprake als het product niet die veiligheid biedt die men van het product mag verwachten. Niet is vereist dat de producent ten aanzien van het ontstaan van het gebrek iets te verwijten valt.

Een producent is overigens niet alleen de fabrikant van een (eind)product. Ook een importeur of een tussenhandelaar kan (in sommige gevallen) worden aangemerkt als producent en dus worden aangesproken uit hoofde van productaansprakelijkheid. In sommige gevallen is de producent gehouden om de gebrekkige producten terug te roepen. In dat geval moeten met spoed diverse acties worden ondernomen, zoals:

  • het waarschuwen van het publiek;
  • het identificeren van de partijen die de producten hebben gekocht;
  • het onderzoeken van het product;
  • het vernietigen, herstellen of vervangen van de teruggenomen producten.

Wij  hebben veel ervaring in het bijstaan van ondernemers die worden geconfronteerd met productaansprakelijkheid. Wij kunnen de ondernemer adviseren welke acties in te zetten, met als doel om de (reputatie)schade zoveel mogelijk te beperken.