Startende ondernemers houden zich het liefst bezig met hun core business: het ondernemen. In de praktijk lopen zij echter vaak tegen tal van juridische vragen aan: welke risico’s loop ik persoonlijk en hoe kunnen die worden afgedekt? Welke rechts- en financieringsvorm past daar het beste bij? En, op langere termijn: past de aanvankelijk gekozen rechts- en financieringsvorm nog wel bij de omvang van het bedrijf?

Een ander belangrijk aspect voor groeiende ondernemingen betreft de wijze van financiering en de toetreding van eventuele nieuwe financiers en/of investeerders. Wat voor financieringsmogelijkheden zijn er, welke rechten en plichten heb ik als ondernemer (nog) na toetreding van nieuwe financiers en/of investeerders? 

Wij hebben ruime ervaring met deze aandachtsgebieden en hebben al vele startende en groeiende ondernemers geadviseerd. Ook zijn wij veelvuldig betrokken geweest bij de structurering van (soms noodzakelijkerwijs complexe) financieringsconstructies. 

Contactpersonen in dit rechtsgebied