Startende ondernemers houden zich het liefst bezig met hun core business: het ondernemen. In de praktijk lopen zij echter vaak tegen tal van juridische vragen aan: welke risico’s loop ik persoonlijk en hoe kunnen die worden afgedekt? Welke rechts- en financieringsvorm past daar het beste bij? En, op langere termijn: past de aanvankelijk gekozen rechts- en financieringsvorm nog wel bij de omvang van het bedrijf?

Een ander belangrijk aspect voor groeiende ondernemingen betreft de wijze van financiering en de toetreding van eventuele nieuwe financiers en/of investeerders. Wat voor financieringsmogelijkheden zijn er, welke rechten en plichten heb ik als ondernemer (nog) na toetreding van nieuwe financiers en/of investeerders? 

Wij hebben ruime ervaring met deze aandachtsgebieden en hebben al vele startende en groeiende ondernemers geadviseerd. Ook zijn wij veelvuldig betrokken geweest bij de structurering van (soms noodzakelijkerwijs complexe) financieringsconstructies.