Er zijn verschillende rechtsvormen mogelijk waarin u uw zakelijke activiteiten kunt onderbrengen. Denk daarbij aan de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de stichting, de vereniging, de coöperatie, of de onderlinge waarborgmaatschappij. Door de toegenomen internationalisering van het rechtsverkeer neemt het gebruik van “buitenlandse” rechtspersonen (of rechtsvormen die daarop lijken) in de Nederlandse rechtssfeer ook steeds meer toe. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Engelse rechtsvorm “limited liability partnership”.

De zogenaamde personenvennootschappen (de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden eveneens vaak gebruikt en zijn populaire en relatief laagdrempelige ondernemingsvormen. De wet laat grote vrijheid aan ondernemers bij de inrichting van hun personenvennootschap. Daarom is het van groot belang dat ondernemers die met elkaar in zee gaan zorgvuldige afspraken maken over hun samenwerking. Denk daarbij onder meer aan: 

  • inbreng (al dan niet in de vorm van arbeid);
  • verdeling van winst- en verlies (voorschotregelingen);
  • eventuele non-concurrentiebedingen;
  • opheffen van een samenwerkingsverband (wie zet onderneming voort, wat moet er betaald worden).

Bij het oprichten en inrichten van uw onderneming is het altijd belangrijk dat de door u gekozen rechtsvorm zo veel mogelijk aansluit bij het doel van uw onderneming en uw specifieke situatie. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.