Corporate governance neemt een steeds prominentere plaats in binnen het (inter)nationale bedrijfsleven. Dit geldt voor beursvennootschappen die vallen onder de Corporate Governance Code. Maar ook voor brancheorganisaties en –verenigingen, die steeds vaker een eigen governance code hanteren waaraan aangesloten ondernemers moeten voldoen. Denk daarbij aan onder meer de Zorgbrede Governancecode, de Governancecode Woningcorporaties, de Governance Code Cultuur, de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de Governancecode Primair Onderwijs. Ondernemingen en instellingen die niet vallen onder de Corporate Governance Code of een branchegerelateerde governance code zoeken ook steeds vaker naar een zorgvuldig gekozen governance structuur, vastgelegd in statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en/of reglementen. 

Voor het optuigen van governance structuren biedt de regelmatig veranderende wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht steeds nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Wet aandeelhoudersrechten (2010), de wetgeving inzake flexibilisering van het BV recht (2012) en de wet bestuur en toezicht (2013). 

De advocaten van de sectie Corporate en M&A beschikken over ruime ervaring met het ontwerpen van optimale governance structuren, die passen binnen uw onderneming en tevens voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Contactpersonen in dit rechtsgebied