Een statutair bestuurder heeft een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van een vennootschap, een coöperatie, een vereniging of een stichting. Er zijn echter grenzen en wanneer deze worden overschreden, kan dat leiden tot de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder en zijn eventuele medebestuurders. 

Als een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, kan onder bijzondere omstandigheden ook de bestuurder aansprakelijk worden gehouden door derden. Een bestuurder kan echter ook aansprakelijk zijn jegens de vennootschap zelf als hij zijn taken als bestuurder niet behoorlijk vervult.

De advocaten van de sectie Corporate en M&A kunnen u adviseren omtrent de kans van slagen van een dergelijke vordering. Zo zullen wij onder meer toetsen of er voldoende dossier is opgebouwd, of de bestuurder zich kan beroepen op de taakverdeling binnen het bestuur en welke betekenis toekomt aan een eventueel verleende decharge. In deze kwesties staan wij niet alleen bestuurders of de vennootschap bij, maar ook derden die overwegen een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen.