De expertise van BANNING Notariaat

De sectie Notariaat van BANNING is een multidisciplinair team van ervaren (kandidaat)-notarissen en een juridisch team van notarieel medewerkers.

BANNING Notariaat heeft een sterke focus op het gebied van het ondernemingsrecht en estate planning waarbij de cliënt centraal staat in de dienstverlening.

BANNING Notariaat kenmerkt zich door een brede juridische dienstverlening ten behoeve van ondernemers, familiebedrijven, (grensoverschrijdende) ondernemingen, zowel MKB bedrijven als grotere en internationaal opererende organisaties. 

Enkele aspecten van onze gespecialiseerde dienstverlening:

 • oprichting van rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, coöperaties en dergelijke) en de wijziging van de statuten daarvan;
 • uitgifte en levering van aandelen in Nederlandse vennootschappen;
 • vermogensplanning en herstructurering van (particulier) vermogen ten behoeve van DGA’s en ondernemers;
 • stichting administratiekantoren en certificering van vermogen;
 • aandeelhouders-, participatieovereenkomsten en vennootschapsrechtelijke contracten;
 • levenstestamenten;
 • corporate services;
 • grensoverschrijdende (her)structureringen;
 • het opzetten van juridische structuren;
 • het begeleiden van (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen & overnames;
 • het begeleiden van (her)financieringen met het vestigen van zekerheidsrechten;
 • het adviseren op het gebied van corporate governance;
 • het adviseren met betrekking tot werknemersparticipaties;
 • het adviseren op het gebied van continuïteit van de onderneming en bedrijfsopvolging.
   

Rechtsgebieden