Franchise, Distributie & Agentuur

De sectie Mededinging en Aanbesteding heeft ruime expertise in het ondersteunen van bedrijven die internationaal zaken doen. Onze specialisten onderkennen de impact van verschillen in juridische culturen en andere manieren van werken bij het onderhandelen over internationale commerciële contracten. Naast het in kaart brengen en beoordelen van de juridische aspecten, leveren wij toegevoegde waarde door als strategische sparringpartner te fungeren bij de weging van commerciële implicaties van diverse distributievormen. Het doel: de distributie en organisatiestructuur kiezen die het beste bij uw onderneming past. Dit kan variëren van distributie, franchise, agentuur, vertegenwoordiging of andere vormen van samenwerking. Indien de keuze is gemaakt voor de distributiestructuur kunnen wij uw onderneming ook effectief en doelgericht assisteren bij de (internationale) implementatie daarvan.

Voorbeelden van veelvoorkomende commerciële contracten zijn uiteraard franchise, distributie en agentuur. Daarbinnen zijn er weer varianten zoals open, exclusieve of selectieve distributie. De keuze voor een model hangt mede samen met het belang van internetverkoop voor een onderneming. De specialisten van onze sectie adviseren en ondersteunen toonaangevende franchiseketens en merkproducenten met betrekking tot hun distributiestructuren, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met andere vormen van samenwerking zoals R&D overeenkomsten, productie- en licentieovereenkomsten, intentie- en geheimhoudingsovereenkomsten.

De (Europese) mededingingsregels hebben invloed op welke afspraken (merk)producenten, distributeurs, leveranciers en retailers onderling mogen maken. Zo bepaalt het mededingingsrecht onder andere welke afspraken mogen worden gemaakt op het gebied van exclusieve en selectieve distributie, prijzen, marketing, internetverkoop, non-concurrentie en exclusieve afname tussen spelers in de keten. Concrete voorbeelden waar onze mededingingsrecht specialisten regelmatig over adviseren zijn: het wel of niet kunnen hanteren van verschillende prijzen voor fysieke en internetwinkels, exclusieve kortingen en reclameacties via internet, aanbieden van producten via vergelijkingssites, eisen die aan selectieve distributeurs mogen worden gesteld, wel of geen leveringsplicht voor een leverancier, de reikwijdte van concurrentiebedingen tijdens en na de samenwerking. Al deze onderwerpen zijn commercieel van groot belang en worden in toenemende mate beïnvloed door het mededingingsrecht.