Zekerheden

Financieringen worden in vele vormen verstrekt en verkregen. U kunt daarbij denken aan een bancaire financiering, private equity en aandeelhouderleningen, maar ook aan leasing, huurkoopovereenkomsten, sale-and-leasebackovereenkomsten en factoring. In al deze relaties spelen zekerheidsrechten een belangrijke rol.

Bij het verstrekken en verkrijgen van financieringen is het van groot belang om uw risico’s goed in kaart te hebben. U kunt die risico’s beperken door het bedingen van zekerheidsrechten. De meest voorkomende zekerheidsrechten in financieringsconstructies zijn pand- en hypotheekrechten. Daarnaast worden vaak persoonlijke zekerheidsrechten bedongen, zoals een (persoonlijke) borgstelling of een hoofdelijke aansprakelijkheid.

De advocaten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering van BANNING adviseren zowel financiers als kredietnemers bij het aangaan van overeenkomsten waarbij zekerheidsrechten een rol spelen. Ook adviseren en assisteren wij bij eventuele uitwinning van zekerheidsrechten. Daarnaast procederen wij veelvuldig over deze onderwerpen.