Procesrecht

Het faillissementsrecht kent vele procedurevormen, vaak met korte termijnen. Termijnen van 8 of 14 dagen zijn gebruikelijk, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het instellen van hoger beroep of verzet tegen een faillissementsvonnis.

De advocaten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering van BANNING zijn op deze korte termijnen ingespeeld en kennen de procedures en voorschriften uit de Faillissementswet. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en gaat geen kostbare tijd verloren.

Daarnaast zijn wij in staat in korte tijd een inschatting te maken van de proceskansen en bijbehorende risico’s, waardoor u een weloverwogen besluit kunt nemen.