Incasso

Niet of te laat betalende debiteuren zijn een doorn in het oog van ondernemers. In sommige gevallen kan daardoor zelfs de bedrijfsvoering onder druk komen te staan. De advocaten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering van BANNING verrichten veelvuldig incassowerkzaamheden. Wij adviseren u daarnaast graag over mogelijkheden om bij levering van goederen zoveel mogelijk waarborgen in te bouwen.

Wij zijn goed in staat om snel (gerechtelijke) maatregelen te nemen als deze noodzakelijk zijn, zoals het starten van een gerechtelijke procedure of het aanvragen van het faillissement. Daarbij maken wij gebruik van de aanwezige kennis op het gebied van het beslag- en executierecht.

Wij incasseren op maat en bekijken per debiteur wat de meest kostenefficiënte route is om tot incasso te komen. Voornoemd maatwerk wordt door vele ondernemingen onderkend en heeft erin geresulteerd dat de sectie voor deze ondernemingen al langjarig de vaste incassopartner is.