Herstructureringen

De advocaten van de sectie Insolventierecht & Herstructureringen van BANNING hebben een grote expertise op het gebied van herstructureringen. Wij adviseren en staan ondernemingen bij om, in overleg met financiers, tot een herfinanciering van de onderneming te komen.

Daarnaast adviseren en begeleiden wij bestuurders en ondernemingen bij het voorbereiden en aanvragen van stille bewindvoeringen (“pre-pack”), surseances van betaling en faillissementen. Het voorgaande met het doel een doorstart te bewerkstelligen of een verlieslatend bedrijfsonderdeel te saneren. 

Gelet op onze ervaring als curator c.q. bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling, zijn wij bij uitstek in staat u te adviseren over de vraag welke van de voornoemde middelen het meest wenselijk en raadzaam is.

Omdat bij een herstructurering c.q. reorganisatie vaak ook arbeidsrechtelijke vraagstukken om de hoek komen kijken werkt de sectie nauw samen met de sectie Arbeidsrecht.

Ook een crediteurenakkoord kan een goed middel zijn om (financieel) orde op zaken te stellen. Wij hebben veel ervaring met zowel het ontwerpen en aanbieden van een crediteurenakkoord, als met het voeren van overleg c.q. het onderhandelen met de crediteuren.