Forensisch onderzoek

De sectie Insolventierecht & Herstructurering van BANNING heeft langjarige ervaring met het uitvoeren van grootschalige en gecompliceerde fraude onderzoeken, alsmede met gegevensgerichte onderzoeken naar bepaalde beleidsterreinen of gedragingen van personen in hun professionele omgeving.

Deze onderzoeken voeren wij ook uit voor overheden en private partijen. De geconstateerde feiten kunnen direct in op maat gemaakte juridische adviezen worden gegoten. Mede daardoor kunnen de onderzoeken worden gekoppeld aan te nemen vervolgstappen. Indien gewenst werken wij met vaste partners van de opdrachtgever (zoals de accountant). Wij waarborgen daarbij maximale geheimhouding. Tenzij onze opdrachtgever dat in bijzondere omstandigheden wenselijk acht worden onderzoek en rapportage geheim gehouden, en komen de resultaten alleen voor onze opdrachtgever beschikbaar.

De onderzoeken worden uitgevoerd in een compact team, waardoor de lijnen kort zijn en er efficiënt wordt gewerkt. Onze tarieven variëren van € 100,– excl. btw per uur tot maximaal € 320,– excl. btw per uur en zijn daarmee zeer concurrerend. Op verzoek wordt vooraf een begroting of budget afgegeven.