Bestuurdersaansprakelijkheid

De advocaten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering van BANNING adviseren en procederen regelmatig over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Naarmate ondernemingen het (financieel) moeilijker krijgen neemt het risico op aansprakelijkheid toe. Niet zelden worden in deze fase besluiten genomen waarvan curatoren vinden dat deze niet hadden mogen plaatsvinden. Mede omdat diverse advocaten van de sectie zelf vaak als curator optreden, kunnen wij u goed adviseren over de mogelijkheden en gevolgen van besluiten. Daarmee kan aansprakelijkheidsrisico worden beperkt.

Daarnaast staan wij, bijvoorbeeld via verzekeraars, veelvuldig en met succes bestuurders en commissarissen bij die door curatoren en derden aansprakelijk worden gehouden. Ook hierbij putten wij uit lange praktijkervaring.

Omgekeerd geldt dat dezelfde ervaring kan worden gebruikt om bestuurders aansprakelijk te houden voor benadelende handelingen waarvan u de dupe bent geworden. Ook hier staan de advocaten van onze sectie u graag met raad en daad bij.