Bescherming schuldeisers

In tegenstelling tot pand- en hypotheekhouders hebben ‘gewone’ schuldeisers doorgaans geen bijzonder recht om hun positie veilig te stellen. Met hun ongedekte vorderingen blijven vele handelscrediteuren bij een faillissement met lege handen achter.

Toeleveranciers maken veelvuldig gebruik van een eigendomsvoorbehoud, vaak opgenomen in de algemene voorwaarden. Ook het recht van reclame en het retentierecht bieden mogelijkheden. Hoewel deze rechten op papier sterke rechten zijn, valt uitoefening daarvan in de praktijk vaak tegen. Zo zal verwerking, doorverkoop en soms opslag van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen veelal tot het tenietgaan van het eigendomsrecht leiden.

De advocaten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering van BANNING hebben vanuit de faillissementspraktijk veel ervaring met het beoordelen en afwikkelen van voornoemde rechten. Wij kunnen u dan ook goed adviseren over de meest gezekerde aanpak, al dan niet in (het zicht van) faillissement.

Naast voornoemde vormen van leverancierszekerheid biedt de wet ook middelen om als individuele schuldeiser op te komen tegen bedenkelijke transacties. Denk hierbij aan de (civiele) pauliana en de onrechtmatige daad. Het onderzoek naar verdachte transacties en het procederen daarover is onderdeel van de werkzaamheden van onze sectie.