Insolventierecht & Herstructurering

Faillissementen zijn aan de orde van de dag. Bijna iedere onderneming ondervindt daarvan de gevolgen. Zo kunt u te maken krijgen met een debiteur of een leverancier die failliet gaat en kan het verstandig zijn de risico’s voor uw onderneming zo veel mogelijk te beperken.
Faillissementen kunnen voor ondernemingen in zwaar weer echter ook kansen bieden, bijvoorbeeld door het bewerkstelligen van een doorstart.

Daarnaast kunnen marktontwikkelingen of andere factoren een goed voorbereide en uitgevoerde herstructurering noodzakelijk maken.

De expertise van BANNING
De sectie Insolventierecht & Herstructurering van BANNING beschikt over zeer ervaren advocaten op dit terrein. Belangrijke spelers in het veld, zoals banken, ‘gewone’ crediteuren en de Belastingdienst hebben hun kennis de laatste jaren sterk verbeterd. Wij verstaan de taal van deze spelers en zijn mede daardoor in staat u goed te adviseren. Wij maken hierbij onder andere gebruik van de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling.

De advocaten van onze sectie houden zich onder meer bezig met:

  • het adviseren van ondernemingen en hun bestuurders bij het doorvoeren van herstructureringen;
  • (het voorkomen van) aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, al dan niet in (het zicht van) faillissement;
  • het adviseren van belanghebbenden, bijvoorbeeld crediteuren en financiers, die geconfronteerd worden met een onderneming in (financiële) moeilijkheden;
  • incasso’s. Ondernemers hebben regelmatig te maken met debiteuren die niet, of niet correct, aan hun verplichtingen voldoen. Wij treden voor een verscheidenheid aan ondernemingen op als vaste incassopartner. Daarbij maken wij gebruik van de aanwezige expertise op het terrein van het beslag- en executierecht.

De advocaten van onze sectie worden bovendien graag door bestuurders geconsulteerd voorafgaand aan het nemen van belangrijke beslissingen. Niet alleen ten behoeve van de onderneming, maar ook ten behoeve van de posities van de bestuurders zelf. Deze contacten kenmerken zich door korte lijnen en een vast aanspreekpunt.

Cursussen en seminars

De sectie Insolventierecht & Herstructurering deelt de aanwezige ervaring graag. Diverse van onze advocaten verzorgen regelmatig (maatwerk) seminars voor vakgenoten en ondernemers.