Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel eigendom (IE) is een vak apart. Onze IE advocaten zijn ervaren op alle onderdelen van dit bijzondere rechtsgebied, zoals octrooien, merken, handelsnamen, modellen, auteursrecht, domeinnamen en licenties. Tot ons werkterrein behoort ook het entertainmentrecht, reclamerecht en het algemene mededingingsrecht (bijvoorbeeld slaafse nabootsing, know how bescherming, ongeoorloofde mededinging, onrechtmatige publicaties).

Wij zijn graag uw deskundig adviseur en advocaat op dit gebied. Adviseren, begeleiding bij het aangaan van contracten (licenties, verkoop en overdracht van intellectuele eigendomsrechten) en procederen staan centraal.

De proceservaring is grondig. Wij procederen voor alle bevoegde gerechten in Nederland (inclusief de Hoge Raad), voor het Hof van Justitie EU en voor het Benelux Gerechtshof.

De praktijk is nationaal en internationaal gericht. Wij beschikken over een uitgebreid en wijdvertakt internationaal netwerk van specialisten op het gebied van intellectuele eigendom, zodat wij u ook internationaal van dienst kunnen zijn.
De internationale oriëntatie wordt onderstreept door lidmaatschappen van internationale specialisatieverenigingen zoals INTA, ECTA, Marques, AIPPI en EPLAW. Ook in Nederland zijn onze advocaten aangesloten bij dergelijke verenigingen, zoals VIE en Vereniging voor Auteursrecht.