IE & IT

Voor veel ondernemingen en ondernemers is intellectuele eigendom (IE) van onschatbare waarde. Een goede bescherming van uw IE is daarom een vereiste, of het nu gaat om uw handelsnaam, uw merk, een nieuw model, een eigen ontwerp of een nieuwe uitvinding.  Zowel voor het verwerven van IE als voor het geldend maken van IE tegenover inbreukmakers is specialistische kennis een absolute must.

Nieuwe technologieën werpen niet alleen vragen op op het gebied van IE (octrooi op uitvindingen), zij werpen ook veel vragen op op het snijvlak van IT en privacy.
Via IT systemen en andere communicatiemiddelen worden veel persoonsgegevens verwerkt. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en zorgdragen voor een passende beveiliging. Ondernemingen zullen ook een procedure moeten inrichten om datalekken te signaleren en zo nodig te melden.
Daarnaast speelt bij het in gebruik nemen van nieuwe IT oplossingen voor bedrijfsprocessen, zoals ERP systemen, HRM en CRM systemen vaak de vraag of deze oplossingen ook mogelijk zijn in de cloud.

Kortom: ieder IT project kent zijn eigen juridische uitdagingen. Daar komt bij dat niet alleen de technologie, maar ook de regelgeving continu in beweging is.

De expertise van BANNING
De sectie IE & IT van BANNING bestaat uit enthousiaste en ervaren advocaten, die gespecialiseerd zijn op het gebied van IE en IT.
Wij hebben de expertise om u bij te staan bij alle aspecten van het IE en in alle fases van een IT project. Wij hebben zowel veel ervaring in het voeren van contractonderhandelingen en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, als in het adviseren over en begeleiden van conflicten en projecten en het procederen voor rechterlijke instanties of arbitrale colleges.

Onze praktijk is nationaal en internationaal gericht en wij zijn lid van diverse (internationale) specialisatieverenigingen, zoals ECTA, BMM, VvA, VPR, NVvIR en VIRA.