Als (ex-)partners niet tot een oplossing van hun geschil komen, dan kunnen zij het geschil aan de rechter voor leggen. Iedere partner laat zich dan door een eigen advocaat bijstaan. Nadat alle standpunten schriftelijk zijn uiteengezet, vindt er vaak een mondelinge behandeling bij de rechtbank plaats. De rechter doet na de mondelinge behandeling uitspraak of bepaalt dat er voor het nemen van een beslissing aanvullende informatie nodig is, bijvoorbeeld door middel van getuigenverhoor of het aanstellen van een deskundige. Als een van de (ex-)partners niet met de uitspraak van de rechtbank eens is, dan kan die partner hoger beroep instellen. In dat geval buigt het gerechtshof zich over het geschil.

De dienstverlening bij cassatie bestaat vooral uit het procederen in cassatiezaken bij de Hoge Raad en het adviseren over de kansen om met succes cassatieberoep in te stellen. Daarnaast kan geadviseerd en geassisteerd worden bij de behandeling van zaken bij de rechtbank en het Gerechtshof, zodat de procestactiek zo goed mogelijk wordt afgestemd op een mogelijke cassatieprocedure.