Overige Familierechtzaken

Naast de onderwerpen binnen het familierecht, zoals rechts in de kolom van deze pagina genoemd, behandelen wij o.a. ook zaken op het gebied van:

 • adoptie;
 • burgerlijke stand;
 • bijzondere curator;
 • curatele, onderbewindstelling en mentorschap;
 • erkenning vaderschap;
 • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 • handlichting;
 • naamswijziging (voornaam/achternaam);
 • nietigverklaring van een huwelijk;
 • ontkenning vaderschap;
 • scheiding van tafel en bed;
 • transseksualiteit/Geslachtsverandering;
 • vernietiging van door echtgenoot onbevoegd verrichte rechtshandelingen.