In de fusie- en overnamepraktijk spelen financieringsconstructies vaak een centrale rol. De aan- of verkoop van een onderneming valt of staat soms bij het slagen van de beoogde financieringsconstructie. Er zijn vele verschillende financieringsvormen denkbaar, bijvoorbeeld:

  • Financiering met eigen vermogen in de vorm van verschillende soorten aandelen, zoals letteraandelen, bonusaandelen, stemrechtloze aandelen, winstrechtloze aandelen, preferente aandelen en prioriteitsaandelen.
  • Financiering met vreemd vermogen in de vorm van geldleningen, zoals syndicaats- en concernfinancieringen, met bijbehorende zekerheidsdocumentatie.
  • Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies.

Wij hebben veel ervaring met de advisering over en uitwerking van veel voorkomende financieringsconstructies. We houden daarbij aard en omvang van de transactie altijd scherp in de gaten.