De advocaten van BANNING die zich bezig houden met Corporate Litigation combineren de specialistische kennis van het vennootschapsrecht en het procesrecht.
Onderwerpen waarmee wij onder andere te maken hebben zijn:

  • wanbeleid
  • claims uit hoofde van (garanties van een) overnamecontract
  • aandeelhoudersgeschillen
  • beschermingsconstructies
  • uitkoopprocedures

Onze advocaten hebben ervaring met de diverse specifieke procedures, zoals bijvoorbeeld voor de Ondernemingskamer.