Er is weer sprake van een positief sentiment op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt. Naar verwachting zal 2016 de recordjaren 2006 en 2007 overtreffen, zowel in het aantal fusies en overnames, als in omvang van de deals. De sectie Corporate en M&A van BANNING richt zich op de begeleiding van fusies, overnames en samenwerkingsverbanden. Daarnaast houden wij ons bezig met corporate governance, corporate litigation en advisering op alle terreinen van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht. 

De expertise van BANNING
De advocaten van de sectie hebben veel specialistische kennis van en ervaring met fusies en overnames. Wij treden op voor zowel kopers als verkopers en voor nationale en internationale cliënten. Wij adviseren daarbij ook over financieringsconstructies. We streven ernaar om de soms complexe materie zo helder en scherp mogelijk weer te geven. In alle gevallen staan snelheid, doelmatigheid, bereikbaarheid en “afspraak is afspraak” hoog in het vaandel. 

Corporate governance
Corporate governance neemt een steeds prominentere plaats in binnen het (inter)nationale bedrijfsleven. Dit geldt niet alleen voor beursvennootschappen, maar ook voor brancheorganisaties en –verenigingen en andere ondernemingen en instellingen.Onze advocaten beschikken over ruime ervaring met het ontwerpen van optimale governance structuren, die passen binnen uw onderneming en tevens voldoen aan de toepasselijke regelgeving.


Rechtsgebieden