Privacy

De privacy van de werknemer en de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden voor elke onderneming met personeel. De aandacht van het College Bescherming Persoonsgegevens voor privacy op de werkvloer is in de afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen. Ook in ontslagprocedures komt de privacy van een werknemer steeds vaker aan bod. Vanaf 1 januari 2016 gelden voor overtreding van een groot deel van de Wbp-bepalingen bovendien forse boetes en in de toekomst zullen de regels vanuit de EU verder worden verzwaard. Privacy compliance is daarom belangrijker dan ooit.

Het recht op privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) spelen ook in de arbeidsverhouding een belangrijke rol. Mag u werknemers met camera’s in de gaten houden? Mag u e-mailverkeer controleren? Hoe zijn de regels bij het registreren van een ziekmelding? Hoe lang mag u een personeelsdossier bewaren? Heeft u uw werknemers geïnformeerd over de verwerking van de personeelsgegevens en bieden uw personeelsregelingen voldoende waarborgen?

Voor dit soort vragen kunt u bij onze advocaten van de sectie Arbeidsrecht terecht. Samen met de gespecialiseerde advocaten van de sectie IE, IT & Privacy voorzien we u graag van een gedegen advies of een praktisch antwoord.

Ook het geven van een presentatie of workshop binnen uw onderneming of een privacy check van uw personeelsadministratie behoren tot de mogelijkheden.