Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen voor onbepaalde tijd aangehouden

13 juli 2017

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel op verzoek van minister Plasterk voor onbepaalde tijd aangehouden. Het wetsvoorstel stuitte vorige week tijdens het debat in de Eerste Kamer op veel weerstand. Met name de uitleg van de amendementen bleek voor verwarring te zorgen. Het was de minister duidelijk dat het voorstel een stemming niet zou overleven. Minister Plasterk gaf daarom tijdens het debat aan dat hij de behandeling in het wetsvoorstel in de ministerraad zou gaan bespreken.

Afgelopen vrijdag vroeg de minister de Eerste Kamer in een brief om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Dat heeft de Eerste Kamer nu gedaan. De inwerkingtreding van de wet is daardoor op de lange baan geschoven. De behandeling kan zomaar nog jaren duren. Het valt te verwachten dat er eerst een “novelle” (verbeterd wetsvoorstel) komt om de huidige verwarring weg te nemen. Wij houden u op de hoogte.

Heeft u vragen of opmerkingen over het wetsvoorstel? Bel of mail dan vrijblijvend met Philip van der Ven of met één van de andere bouwrechtspecialisten van BANNING.