Blogtitel: “Markt en Overheidsregulatie: Oneerlijke Concurrentie in de Rijksoverheid Onder de Loep

23 november 2015

De Wet Markt en Overheid, simpelweg de Wet M&O, is bedoeld om oneerlijke concurrentie door de overheid te verbieden. Recentelijk nam de Autoriteit Consument & Markt (ACM) twee klachten hierover in behandeling rondom het Ministerie van Defensie. Beoordeeld door de ACM werd uiteindelijk geconcludeerd dat het Ministerie inderdaad de wet overtrad.

De betrokken klachten kwamen van twee bedrijven gespecialiseerd in ferry-vluchten, oftewel het overvliegen van een vliegtuig naar de bestemming die de koper wenst, vergezeld van de nodige ondersteuning. Het conflict ontstond rond een specifieke opdracht uit 2014. Nederland had twee Fokker-vliegtuigen verkocht aan de Peruaanse marine. Peru verzocht om offertes voor een ferry-vlucht, en de twee bedrijven dienden hun offertes in. Echter, de onderhandelingen werden afgebroken en de opdracht werd gegund aan het Ministerie van Defensie (Defensie Materieel Organisatie), in plaats van aan de concurrerende bedrijven.

Deze bedrijven waren ervan overtuigd dat de offerte van de Defensie Materieel Organisatie, die lager was dan hun offerte, niet alle kosten inbegreep. De Wet M&O vereist echter dat overheidsinstanties alle kosten moeten doorberekenen wanneer deze economische activiteiten verrichten om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

De ACM merkte in hun beoordeling op dat het project incidenteel was, geen dagelijkse activiteit. Toch overtuigde deze omstandigheid hen niet, omdat er te weinig kosten waren doorberekend aan de Peruaanse marine, met name personeelskosten. Op basis daarvan concludeerde de ACM dat de wet M&O was overtreden.

Gezien de openbare informatie, lijkt de conclusie correct dat het Ministerie van Defensie niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Wat ons opvalt aan het oordeel van de ACM, is dat men terecht niet doorslaggevend achtte dat het een incidenteel project betrof. Dit is voor zover wij weten het eerste besluit van de ACM waarin men oordeelt dat (een onderdeel van) de Rijksoverheid in strijd heeft gehandeld met de Wet M&O.-In deze situatie zou de logische volgende stap zijn voor de klagende bedrijven om naar de civiele rechter te stappen om schadevergoeding te eisen.

Heeft u te maken met oneerlijke concurrentie in het kader van de Wet Markt en Overheid? Neem gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaat, Martijn Jongmans.