Werknemer baksteenfabriek ziek geworden van zijn werk?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 november 2015

In deze zaak staat de vraag centraal of een werknemer lijdt aan gezondheidsklachten die zijn ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens zijn werkzaamheden voor zijn werkgever, een baksteenfabrikant. De rechtbank oordeelt dat het verband tussen zijn werkzaamheden en zijn gezondheidsklachten aannemelijk is. Bij de beantwoording van deze vraag is het uitgangspunt dat de werknemer moet bewijzen dat oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de schade aan zijn gezondheid. Dit bewijs is niet steeds eenvoudig te leveren. In die gevallen dat de werkgever heeft nagelaten voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen komt rechtspraak van de Hoge Raad de werknemer tegemoet. In dat geval moet het oorzakelijke verband worden aangenomen als de werknemer tijdens zijn werkzaamheden is blootgesteld aan giftige stoffen en ziek is geworden. Maar dan moet de werknemer wel bewijzen dat hij heeft gewerkt onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid. En de werknemer moet aannemelijk maken dat zijn gezondheidsklachten door deze potentieel schadelijke omstandigheden kunnen zijn veroorzaakt. Bovendien mag het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden niet te onzeker of te onbepaald zijn.

In dit geval stond vast dat de werknemer tijdens zijn werk in de baksteenfabriek was blootgesteld aan mangaan. Mangaan komt van nature in het menselijk lichaam voor, maar bij blootstelling aan hogere concentraties kan deze stof schadelijk zijn voor de gezondheid. De door de rechtbank ingeschakelde neurologisch deskundigen hebben vastgesteld dat de werknemer gezondheidsklachten heeft die deze deskundigen alleen door een mangaanvergiftiging kunnen verklaren. De werknemer heeft ook een, naar Nederlandse begrippen verhoogde concentratie mangaan in zijn bloed. Twee deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben geconstateerd dat sprake is geweest van blootstelling aan mangaan. Ook is denkbaar dat deze blootstelling de oorzaak is van de gezondheidsklachten van de werknemer. Op grond van deze omstandigheden oordeelt de kantonrechter dat aangenomen moet worden dat oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden van de werknemer en de schade aan zijn gezondheid, in de hierboven bedoelde zin. De kantonrechter volgt de werkgever niet in haar verweer dat uit moet worden gegaan van de door de deskundigen berekende geringste blootstelling aan mangaan.

De kantonrechter had voorlopig in het midden gelaten of de werkgever heeft nagelaten voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen. Met het oog daarop wordt de procedure voortgezet. Dan zal eventueel ook nog aan de orde moeten komen of de schade niet ook zou zijn ontstaan indien de werkgever deze verplichtingen wel zou zijn nagekomen. 

Bron: www.rechtspraak.nl