Let op, werkgevers! Het voeren van rechtszaken tegen een buitenlandse directeur uitgelegd in deze blog!

13 maart 2017

Een Nederlandse B.V. kwam in conflict kwam met haar directeur, die in Duitsland woonde en zowel als werknemer als bestuurder werkzaam was. De B.V. spande een rechtszaak aan in Nederland, waarbij ze claimde dat de directeur aansprakelijk was en schadevergoeding eiste. De directeur verdedigde zich door te stellen dat hij alleen kon worden aangeklaagd bij de rechter in zijn woonland, dus in Duitsland.

Een directeur kan tegelijkertijd ook een werknemer zijn, gebaseerd op een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat er sprake is van een dubbele rechtsbetrekking. Het hoofdpunt in dit conflict is dat de hoofdrol van de directeur als bestuurder dominant is. Een ontslag als bestuurder resulteert normaal gesproken ook in het beeïndigen van de arbeidsovereenkomst.

Dit conflict culmineerde in een uitspraak van zowel de hoogste Nederlandse als de hoogste Europese rechter. Het draaide allemaal om de vraag bij welke nationale rechter een Nederlandse werkgever moet zijn als zij haar buitenlandse directeur wil aanklagen. De startpunt van deze beoordeling was Verordening (EG) nr. 44/2001 (oud) – een verzameling Europese regels die bepaalt welke nationale rechter een geschil met internationale componenten in behandeling mag nemen.

Na een jarenlange juridisch strijd oordeelde de Hoge Raad eindelijk in het voordeel van de directeur. Volgens Europees recht, wanneer een directeur / bestuurder gedurende een bepaalde tijd prestaties verricht onder het gezag van een vennootschap tegen beloning, heeft hij recht op bescherming: hij mag alleen worden gedaagd bij de rechter in zijn woonplaats.

De EEX-Vo is overigens inmiddels achterhaald en per 10 januari 2015 vervangen door Verordening (EU) nr. 1215/2012 (“Brussel II”). Maar jurisprudentie opgesteld onder de EEX-Vo, zoals deze uitspraak, blijft relevant aangezien veel van de Europese regels inhoudelijk onveranderd zijn gebleven.

Voorkomen is beter dan genezen. Het is beter om op voorhand goed advies te krijgen, dan jarenlang te moeten investeren in een procedure om vervolgens te ontdekken dat de rechter zich onbevoegd verklaart. Neem daarom contact op met onze specialisten: Adriaan Buyserd (commercial litigation) en Jeff van Veen (arbeidsrecht).