Weigeren mediation geen reden voor loonstop tijdens ziekte

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

29 mei 2019

In deze blog staan wij kort stil bij een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Daarin oordeelde de voorzieningenrechter over de vraag of het niet meewerken aan mediation een reden is voor stopzetting van het loon tijdens ziekte. De uitkomst leest u hieronder.

Feiten

Werkneemster is bij werkgever, een vakantiepark, op basis van een tijdelijk contract werkzaam als beheerder/administratief medewerker/receptionist. Werkneemster draait 5 dagen per week 24-uurs stand-bydiensten. Tijdens deze diensten mag werkneemster het terrein van het park niet verlaten en moet zij telefonisch bereikbaar zijn. Speciaal hiervoor is aan werkneemster een woning op het park beschikbaar gesteld.

Op enig moment geeft werkneemster bij werkgever aan dat zij de stand-bydiensten erg belastend vindt. Werkgever zegt toe met een oplossing te komen, maar komt hier niet op terug. De gezondheidsklachten van werkneemster blijven toenemen, waarna zij zich ziekmeldt.

Kort na de ziekmelding bezoekt werkneemster de bedrijfsarts. De bedrijfsarts concludeert dat sprake is van werk gerelateerde klachten, maar dat werkneemster medisch gezien arbeidsgeschikt is. De bedrijfsarts adviseert daarom mediation. De dag daarna ontvangt werkneemster hiervoor een uitnodiging.

Ondertussen meldt zich de advocaat van werkneemster. Hij geeft aan dat werkneemster zich wél arbeidsongeschikt acht. Zij zou niet in staat tot mediation zijn (en er wordt een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd).

Werkgever wijst op het advies van de bedrijfsarts om mediation te starten, maar is bereid om dit een paar weken uit te stellen. Daarbij kondigt werkgever aan de loondoorbetaling stop te zetten als werkneemster ook aan een volgend verzoek tot mediation niet meewerkt.

Uit het deskundigenoordeel van het UWV volgt dat werkneemster niet geschikt wordt geacht voor het eigen werk, maar dat er geen contra-indicaties zijn voor het starten van de re-integratie en het houden van mediationgesprekken.

Daarop verzoekt werkgever de advocaat van werkneemster te bevestigen dat werkneemster instemt met mediation. Nadat een reactie van werkneemster uitblijft, wordt de loondoorbetaling gestaakt.

In reactie hierop vraagt de advocaat van werkneemster aan werkgever wat het onderwerp of de inzet van de mediation zou zijn, nu duidelijk is dat de arbeidsovereenkomst van werkneemster niet wordt verlengd. Daarop reageert werkgever niet.

Kort geding

Werkneemster stapt vervolgens naar de rechter en vordert – samengevat – betaling van loon.

Aan deze vordering legt werkneemster ten grondslag dat zij arbeidsongeschikt is en recht heeft op doorbetaling van haar loon. Werkneemster betwist nadrukkelijk dat zij de op haar rustende re-integratieverplichtingen niet is nagekomen door niet mee te willen werken aan mediation.

Werkgever voert aan dat zij de loonbetaling van werkneemster heeft stopgezet, nu werkneemster, in strijd met de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV, niet wilde meewerken aan een mediationtraject. Hierdoor heeft werkneemster niet voldaan aan haar re-integratieverplichtingen. Werkgever benadrukt dat zij het advies van de bedrijfsarts niet zomaar naast zich neer kon leggen, omdat zij anders het risico zou lopen dat het UWV in een later stadium zou kunnen oordelen dat werkgever – op haar beurt – niet aan haar re-integratieverplichtingen zou hebben voldaan.

Beoordeling: loonstop onterecht

De voorzieningenrechter is van oordeel dat werkgever onterecht de loondoorbetaling heeft stopgezet. Uit niets blijkt dat werkgever de re-integratie van werkneemster als reële optie heeft beschouwd en dat re-integratie het doel was van de mediation.

Uit de mededelingen van partijen kan moeilijk anders worden geconcludeerd dan dat de mediation bedoeld was om te komen tot een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aldus de voorzieningenrechter.

Gelet op deze omstandigheden levert het feit dat werkneemster niet bereid was om in het kader van mediation het gesprek met werkgever aan te gaan, geen schending op van de op haar rustende re-integratieverplichting en kan dit géén grond zijn voor een loonstop. Dit zou volgens de voorzieningenrechter mogelijk anders zijn geweest als werkneemster had geweigerd om met werkgever het gesprek aan te gaan over het verrichten van passende werkzaamheden, maar die situatie doet zich niet voor.

Afsluiting

Mediaton starten op advies van de bedrijfsarts? Zorg dat het doel van de mediation voor beide partijen helder is. Deze uitspraak laat nogmaals het belang hiervan zien. Vragen hierover? Neem gerust contact op met Karen Knook of één van de andere advocaten van het Arbeidsrecht-team.

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2019:2009