Via Marktplaats verkochte steps maken inbreuk op merkrecht Space Scooter

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

21 juli 2016

Easy2.Company verhandelt onder andere de Space Scooter step. Easy2.Company heeft diverse merkregistraties voor ‘Space Scooter’. Nadat Easy2.Company heeft geconstateerd dat via Marktplaats namaak Space Scooter steps werden verkocht, is Easy2.Company een procedure gestart bij de rechtbank Noord-Holland, waarin zij onder andere een verbod vorderde op het maken van merkinbreuk op de Space Scooter. De rechtbank oordeelde dat sprake was van merkinbreuk en wees het gevorderde verbod toe. De inbreukmaker had een creatief verweer: ‘mijn vrouw was het’. De rechter ging daar niet in mee.

Casus

Easy2.Company verhandelt onder andere steps onder de naam Space Scooter. Een space scooter is een step die kan worden voortbewogen zowel door te steppen als door de voetplank van voor naar achter te bewegen.

Easy2.Company heeft geconstateerd dat X via Marktplaats eveneens space scooter-steps aanbood en ook daadwerkelijk  heeft verkocht, onder de naam Space Scooter. Easy2.Company is van mening dat X hiermee inbreuk maakt op haar merkrechten voor ‘Space Scooter’ en is een procedure gestart bij de rechtbank Noord-Holland. In deze procedure vordert Easy2.Company onder andere een verbod tot het maken van merkinbreuk.

Merkrechten

Easy2.Company is houdster van diverse merkrechten voor Space Scooter. Easy2.Company heeft onder andere een Benelux woord en woord/beeldmerk voor ‘Space Scooter’, alsmede een Unie beeld/woordmerk registratie met gelding in de Europese Unie voor ‘Space Scooter’. Het woord/beeldmerk is hieronder afgebeeld.

 

 

Wie maakte er inbreuk?

In de procedure voerde X aan dat niet hij, maar zijn vrouw verantwoordelijk was voor de gemaakte inbreuk. Easy2.Company had daarom de vrouw van X moeten dagvaarden in plaats van X zelf.

De vrouw van X zou 40 steps hebben ingekocht op de zwarte markt om wat geld bij te verdienen. Zij zou de steps ook hebben verkocht. Af en toe vroeg de vrouw van X aan X om de steps af te geven aan de kopers, omdat zij die niet aan de deur van haar woning wilde hebben.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Alle advertenties voor de inbreukmakende steps stonden op naam van X, in alle advertenties werd zijn telefoonnummer vermeld, X nam de telefoon op en heeft aan de telefoon erkend dat hij handelde in de namaak Space Scooters en de bankrekening waarnaar kopers van de steps het aankoopbedrag moesten overmaken, stond op naam van X. Gelet op deze omstandigheden vindt de rechtbank het niet geloofwaardig dat uitsluitend de vrouw van X zich schuldig zou hebben gemaakt aan merkinbreuk. Zij was wellicht wel mede verantwoordelijk, maar X dient te worden aangemerkt als de inbreukmakende partij in deze kwestie.

Inbreuk

De rechtbank oordeelt dat sprake is van merkinbreuk. X heeft namaak steps ingekocht met het doel deze als namaak Space Scooters in de handel te brengen. X had zelfs de handleiding van de originele Space Scooters gekopieerd en meegeleverd aan kopers. In de advertenties voor de namaak steps werd het woord ‘Space Scooter’ vermeld. 

Dat sprake van was een andere schrijfwijze van ‘Space Scooter’ op de voetenplank van de step en een andere kleurstelling, is niet relevant volgens de rechtbank. Easy2.Company heeft het exclusieve recht op het voeren van het woord-/beeldmerk Space Scooter en kan X verbieden om van de Space Scooter merken gebruik te maken.

X mag het woord ‘Space Scooter’, alsmede daarmee overeenstemmende tekens, niet meer gebruiken en mag geen steps meer onder de naam Space Scooter verhandelen. X heeft weliswaar een onthoudingsverklaring ondertekend, maar hij heeft nog altijd 15 inbreukmakende steps op voorraad die hij niet af wil geven. Omdat het risico bestaat dat X inbreuk zal maken door deze 15 steps te verhandelen, heeft Easy2.Company nog steeds belang bij een verbod op merkinbreuk.

Opgave gecontroleerd door registeraccountant

X heeft zelf aan Easy2.Company rekening en verantwoording afgelegd van de verkoop van de namaak steps aan de hand van zijn administratie. Easy2.Company was het met deze opgave niet eens, omdat daar geen registeraccountant bij was betrokken. Easy2.Company vordert daarom een nieuwe opgave, gecontroleerd door een registeraccountant. De rechtbank wijst die vordering niet toe omdat het hier gaat om een relatief kleinschalige verkoop en X niet meer informatie over de inbreuk heeft, dan die hij al aan Easy2.Company heeft verstrekt. De beperkte omvang van de inbreuk rechtvaardigt volgens de rechtbank niet dat de opgave wordt gecontroleerd door een registeraccountant. Dat zou neerkomen op schieten met een kanon op een mug, aldus de rechtbank.

Schade en kosten

Naast het inbreukverbod, veroordeelt de rechtbank X tot het betalen van een schadevergoeding van € 2.000,- aan Easy2.Company en dient X de advocaatkosten van Easy2.Company te vergoeden.  

Conclusie

Uit het vonnis van de rechtbank Noord-Holland blijkt dat de kleinschaligheid van de inbreuk niet in de weg hoeft te staan aan het verkrijgen van een verbod op merkinbreuk door de merkhouder. Omdat de inbreuk kleinschalig was en de inbreukmaker alle bij hem bekende gegevens over de inbreuk al aan de hand van zijn eigen administratie aan de merkhouder had verstrekt, kan wel in de weg staan aan toewijzing van een vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording, gecontroleerd door een registeraccountant.

Lees de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland hier

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met advocaat merkenrecht Denise Verdoold (d.verdoold@banning.nl).