Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging vonnis. Overgangsrecht

20 november 2013

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (uitgave november 2013, afl. 9) een annotatie over bovengenoemd onderwerp.