Vergoedingsrechten en bankrekening

expertise:

Familie- & Erfrecht

27 juni 2018

Per 1 januari 2018 is de Wet beperking gemeenschap van goederen in werking getreden. Uit artikel 1:94 lid 2 sub a BW (nieuw), in combinatie met het geldende overgangsrecht, volgt dat tot gemeenschappen die vanaf 1 januari 2018 zijn ontstaan niet behoren die goederen, die krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift zijn verkregen. Voor gemeenschappen die tot 1 januari 2018 zijn ontstaan, geldt onverkort dat dergelijke goederen slechts buiten de huwelijksgemeenschap vallen, als daaraan een uitsluitingsclausule is verbonden. Tot ‘privégoederen’ die op grond van artikel 1:94 lid 2 sub a BW (oud/nieuw) buiten de gemeenschap vallen, kunnen ook vorderingen tot betaling van een geldsom behoren. In onze huidige tijd vinden veel betalingen plaats via giraal betalingsver­keer. Het komt niet vaak meer voor dat grote(re) betalingen met chartaal geld plaatsvinden. In economische zin liggen giraal geld en chartaal geld dicht bij elkaar. In juridische zin is dat anders.

Thomas Subelack schreef hier een artikel over in het EB Klassiek 2018.

Klik hier voor de volledige publicatie.