Uitspraak Hoge Raad: Zakenrecht.

expertise:

Cassatie

11 oktober 2019

Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten. Beding in erfpachtakte over wijze van vaststellen waarde appartementsrecht na overgang van dat recht op grondeigenaar; nietig? Art. 5:87 leden 2 en 3 BW en art. 5:116 leden 5 en 6 BW.

ECLI:NL:HR:2019:1578, 11 oktober 2019, 18-01738.

Lees hier de volledige uitspraak.