Uitspraak Hoge Raad: Woning gekocht met lening die is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule

expertise:

Cassatie

30 april 2015

Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Woning gekocht met lening die is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Is woning gemeenschappelijk of privé eigendom? Strekking samenstel gelijktijdig verrichte rechtshandelingen. Analoge toepassing art. 1:124 lid 2 (oud) BW op wettelijke gemeenschap van goederen? Totstandkomingsgeschiedenis art. 1:95 lid 1 BW.

ECLI:NL:HR:2015:1199, 1 mei 2015, nr. 14/03358

Klik hier voor de volledige uitspraak.