Uitspraak Hoge Raad: Werkgever zegt uitvoeringsovereenkomst met ondernemingspensioenfonds op

expertise:

Cassatie

10 juni 2016

Pensioenrecht. Werkgever zegt uitvoeringsovereenkomst met ondernemingspensioenfonds op. Geschil over betalingsverplichtingen werkgever jegens pensioenfonds. Art. 23 en 25 lid 1, aanhef en onder h, Pensioenwet. Uitleg uitvoeringsovereenkomst; Haviltexmaatstaf. Opzegging duurovereenkomst (HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, NJ 2012/685; HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163, NJ 2013/341; HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660, NJ 2016/236).

ECLI:NL:HR:2016:1134, 10 juni 2016, nr. 14/06348

Klik hier voor de volledige uitspraak.