Uitspraak Hoge Raad: Wederzijdse dwaling en stelplicht/bewijslast

expertise:

Cassatie

10 juni 2016

Contractenrecht, huwelijksvermogensrecht. Bij overeenkomst ter gelegenheid van echtscheiding afgeweken van huwelijkse voorwaarden m.b.t. verevening pensioenrechten. Wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1, onder c, BW). Kenbaarheidsvereiste. Stelplicht en bewijslast.

ECLI:NL:HR:2016:1136, 10 juni 2016, nr. 15/01191

Klik hier voor de volledige uitspraak.