Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Wederkerige overeenkomst (art. 6:261 lid 1 BW)?

expertise:

Cassatie

15 juni 2018

Borgtocht (art. 7:850 BW). Vraag of borgtochtovereenkomst op grond van art. 6:265 BW ontbonden kan worden. Rechtsbetrekking die strekt tot wederzijds verrichten van prestaties (art. 6:261 lid 2 BW)? Schending zorgvuldigheidsverplichting door schuldeiser.

ECLI:NL:HR:2018:915, 15 juni 2018, nr. 17/01316

Klik hier voor de volledige uitspraak.