Uitspraak Hoge Raad: Vordering tot verdeling gemeenschappelijk stuk grond, art. 3:185 BW

expertise:

Cassatie

21 mei 2015

Gemeenschap, art. 3:166 BW. Vordering tot verdeling gemeenschappelijk stuk grond, art. 3:185 BW. Bevoegdheid deelgenoot om onverdeeld aandeel in gedeelte van gemeenschappelijk stuk grond te vervreemden, art. 3:175 lid 1 BW. Aanwijzing gedeelte als afzonderlijke, te individualiseren zaak; medewerking gezamenlijke deelgenoten; art. 3:170 lid 3 BW.

ECLI:NL:HR:2015:1297, 22 mei 2015, nr. 12/05691

Klik hier voor de volledige uitspraak.