Uitspraak Hoge Raad: Verzet tegen faillietverklaring

expertise:

Cassatie

04 juni 2015

Faillissementsrecht. Verzet tegen faillietverklaring. Toetsing ‘ex nunc’ van voorwaarden voor faillissement (HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, NJ 2014/61; HR 10 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY6204, NJ 2006/610). Strekking van rechtsmiddel verzet; moment toetsing bij hoger beroep tegen vonnis op verzet. Behoorlijke oproeping schuldenaar? Art. 1.1.4.3 Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken.

ECLI:NL:HR:2015:1473, 5 juni 2015, nr. 14/05223

Klik hier voor de volledige uitspraak.