Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

14 december 2018

Beroep na instorting pand op uitsluitingsclausule in opstalverzekering voor constructiefouten. Inhoud NEN-normen. Proceskosten in incidenteel appel. Voorwaarde waaronder incidenteel cassatieberoep is ingesteld. Proceskosten in cassatie. Samenhang met 17/05035.

ECLI:NL:HR:2018:2261, 14 december 2018.

Lees hier de volledige uitspraak.